Erhaltung postfrisch **
Prüfung original
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
DDR Dienstmarke VD 3x bedarfs-gestempelt BITTERFELD
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
DDR Dienstmarke VD 3x bedarfs-gestempelt CHEMNITZ
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Erhaltung postfrisch **
Prüfung original
Katalog 7 X
Erhaltung postfrisch **
Prüfung original
DDR 1956 Dienstmarke Mi.-Nr. 7X - die gute 20er - Viererblock postfrisch **
Katalog 7 X
Erhaltung postfrisch **
Prüfung original
Katalog 10x YI
Erhaltung postfrisch **
Prüfung BPP-geprüft
DDR 1954 Dienstmarke 25Pfg Mi.-Nr. 10x YI ** geprüft König BPP
Katalog 10x YI
Erhaltung postfrisch **
Prüfung BPP-geprüft
Katalog 20C
Erhaltung postfrisch **
Prüfung original
DDR Dienstmarke B Mi.-Nr. 20 C postfrisch **
Katalog 20C
Erhaltung postfrisch **
Prüfung original
Katalog 22J
Erhaltung postfrisch **
Prüfung original
DDR Dienstmarke B Mi.-Nr. 22 J postfrisch **
Katalog 22J
Erhaltung postfrisch **
Prüfung original
Katalog 22I XII
Erhaltung postfrisch **
Prüfung BPP-Befund
DDR seltene Dienstmarke Mi.-Nr. 22 I XII ** gepr. mit Fotobefund Schönherr BPP
Katalog 22I XII
Erhaltung postfrisch **
Prüfung BPP-Befund
Katalog 25Q
Erhaltung postfrisch **
Prüfung original
DDR Dienstmarke B Mi.-Nr. 25 Q postfrisch **
Katalog 25Q
Erhaltung postfrisch **
Prüfung original